16 Şubat 2024

Güney Kore menşeli “Diş implantları” ithalatında yeniden damping soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile; Güney Kore menşeli “9021.29.00.00.00” GTİP’i altında yer alan “Protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) ürününe yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) ile tamamlanan damping soruşturması ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için Megagen ve Dio firmalarına yönelik yeniden açıldı.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda Korunma önlemi alınabilir.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz