7 Şubat 2024

Almanya ve İsveç menşeli “Sodyum perkarbonat” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile; Almanya ve İsveç menşeli “2836.99.90.10.00” GTIP’te sınıflandırılan “Sodyum perkarbonat” tanımlı malzemenin ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Mevcut Uygulama:
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz