13 Mayıs 2023

Çin menşeli “GRANİT” ithalatına yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Ç.H.C. menşeli “6802.23” ve “6802.93” GTP leri altında sınıflandırılan granit ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına veya değişikliğine karar verilebilir.
Mevcut uygulama:  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz