12 Mayıs 2023

İthalat beyannamelerinde “mali sorumlu kişi” kutusunun doldurulması ihtiyari oldu.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; Gümrük Yönetmeliğinin EK.14 numaralı ekinde yer alan “II Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünün “İthalat” başlığı altında yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığında bulunan “İhracatçının” ibaresi “ithalatçının” şeklinde değiştirildi. Böylece, İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunun doldurulması ihtiyari (isteğe bağlı) oldu. Değişiklik: II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR B. İTHALAT 9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi İthalatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır. Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir.”
İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz