3 Mayıs 2023

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine “Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatı” eklendi.


2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, aşağıda belirtilen 70.satır  eklenmiştir.

70- Kümes Hayvanlarının Etleri ve Yenilen Sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)