24 Nisan 2023

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen bazı madde ve eklerinde değişiklik yapıldı;
 • Amaç ve kapsam,
 • Tanımlar,
 • Mağaza ve depo açılabilecek yerler,
 • Mağaza ve depo açma izni için başvuruda bulunabilecekler,
 • Ön izin başvurusu, başvuruda aranan belgeler ve başvurunun değerlendirilmesi,
 • Yıllık kontroller ve mağazalarda yapılacak değişiklikler,
 • Eşyanın satışı, Depoya eşya alınması ve depodan eşya çıkarılması, Mağazaya eşya alınması ve mağazalar arası eşya sevki,
 • Mağazaların devri,
 • Götürü teminat,
 • Satış belgesi,
 • Mağaza ve depoların faaliyetinin geçici olarak durdurulması, Mağaza ve depoların açma ve işletme izinlerinin iptali,
 • Yıllık sayımlar, fazlalık ve noksanlıklar,
 • Teminat tutarları,
 • Sermaye şartı,
 • Ekler: Ek-1 Gümrüksüz Satış Mağazası /Deposu Önizin Başvuru Formu, Ek-3 Gümrüksüz Satış Mağazası / Deposu Açma Ve İşletme İzin Belgesi, Ek-4 Antrepo Bildirim Formu, Ek-6 Gemi Satış Listesi, Ek-9 Kesin Teminat Mektubu, Ek-10 Teminat Değişikliğinde Yararlanılacak Metin Örneği v.b.)
 
İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz