20 Nisan 2023

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.


Resmi Gazete’de  yayımlanan Karar ile;
  • Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın başlamış işlemle ilgili geçici 2.nci maddesi yürürlükten kaldırıldı,
  • Karara eklenen geçici madde 3 ile; 02.08.2016 tarihinden önceki tarihlerde gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, mülga geçici 2.nci maddede belirtildiği biçimde özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 20.04.2023 tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeyeceği düzenleniyor.

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz