15 Nisan 2023

Kore menşeli “Ftalik anhidrit” ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin devamına karar verildi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.35.00.00.00 “Ftalik anhidrit” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir. Mevcut Uygulama:  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz