12 Nisan 2023

Dolaşım ve menşe ispat belgelerinin kabulü, vizesi, sonradan kontrolüne ilişkin usul ve esaslar hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz