7 Nisan 2023

Gürcistan menşeli”metalize iplikler”in ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin devamına karar verildi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Gürcistan menşeli 5605.00 GTIP’te sınıflandırılan “Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış” 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ithalatında dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi. Mevcut Uygulama:
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz