7 Nisan 2023

Çin, Hindistan, Kore, Tayvan menşeli “metalize iplikler”in ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin devamına karar verildi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 gtip inde sınıflandırılan Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri ithalatında dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi. Mevcut Uygulama:
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz