11 Mart 2023

Kayıt Belgesine tabi “Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya”da 25 kg muafiyeti kaldırıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan İthalatı İTKİB tarafından düzenlenen Kayıt Belgesine tabi tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerine ilişkin 2020/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle;
  • “43.03” gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “kürkten giyim eşyaları”nda 25 kg muafiyeti kaldırıldı,
  • Tebliğ eki Ek 1 de yer alan plastik eldivenlere ilişkin 3926.20.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu 3926.20.00.00.12 olarak değiştirildi.

İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz