8 Mart 2023

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma ve yeniden inşa amaçlı geçici getirilen eşya hakkında.


Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 2023/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğe eklenen geçici madde ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan bu Tebliğin Ek-1 inde yer alan liste kapsamı eşya için, anılan listede belirlenen gümrük kıymetine bağlı kalmaksızın izin vermeye İthalat Genel Müdürlüğü 15.9.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yetkili kılınmıştır denilmektedir.  
İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.