6 Mart 2023

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin devamına karar verildi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aynen devamına karar verilmiştir.
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz