6 Mart 2023

“Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya” bölgelerindeki firmaların “dahilde işleme izin/izin belgeleri” süreleri uzatıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine ek süre başvurularına ilişkin eklenen geçici madde ile; 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31.12.2023 tarihinden önce sona eren firmaların (06.02.2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süreleri resen ilave süre verilmek suretiyle 31.12.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.
denilmektedir.

İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.