26 Şubat 2023

Almanya ve İsveç menşeli “Sodyum perkarbonat”ların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Almanya ve İsveç menşeli 2836.99.90.10.00 gtipi altında sınıflandırılan sodyum perkarbonatların ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına veya değişikliğine karar verilebilir.
Mevcut uygulama:
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz