19 Şubat 2023

Birleşik Krallık Menşeili eşyalarda hatalı “Menşe Beyanları” hakkında.


Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazılarında; Yönetmeliğin “Farklılıklar” başlıklı maddesi, menşe beyanlarında silinti, okunaksız yazı, yazım hatası, kağıdın yırtık olması vb. gibi şekli hatalara ilişkin olduğu:
  • Menşe beyanında yer alan EORI numarasının okunaksız olması durumunda kabul edilebileceği fakat
  • İlgili kısmında EORI numarası hiç yer almayan menşe beyanlarının belirtilen şartları taşımadığı değerlendirilerek gümrük idarelerimizce reddedilmesi gerektiği,
  • Menşe beyanı doğrudan ihracatçının kendisi tarafından düzenlendiğinden Birleşik Krallık Gümrük İdaresi’nin söz konusu belgeyi düzeltme yetkisi bulunmadığı
belirtiliyor.
İlgili Yazıya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz