18 Şubat 2023

Kriz Hallerinden Zarar Görenlere Gönderilen Eşya-06.02.2023 Kahramanmaraş Depremi hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazılarında; Kahramanmaraş depreminden zarar görenlere gönderilen eşya için,
  • Kriz halinde zarar görenlere gönderilen eşyaya ait liste ile varsa konşimento / taşıma belgesinin gümrük idaresine sunulması,
  • Eşyaya ilişkin istatistiki verinin elde edilmesi amacıyla, GK12F muafiyet kodu ve 9919.00.00.00.17 fiktif GTİP kodu girilmek suretiyle
  • Elektronik ortamda gümrük idaresince doldurulması gerekmektedir
denilmektedir.
İlgili Yazıya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz