1 Şubat 2023

“Dahilde İşleme İzin Belgelerine” ve “Dahilde İşleme İzinlerine” ek süre verilmesi hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde yapılan değişiklik ile; 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine 6 (altı) ay içerisinde müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği belirtiliyor.  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz