26 Ocak 2023

İthalatta Korunma Önlemleri’ni düzenleyen Kararda değişiklik yapıldı.


Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar’da değişiklik yapan Karar ile;
  • Tanımlar,
  • Yetki,
  • İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu,
  • Korunma önlemi ve Yürütme
başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz