26 Ocak 2023

26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞ
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.