25 Ocak 2023

Bulgaristan, Fransa ve K. Makedonya menşeli/çıkışlı “5903.20” GTP’de yer alan “Deri taklidi mensucat” için damping soruşturması başlatıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı damping soruşturması açılmış ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemle aynı tutarlarda teminata bağlanmasına karar verilmiştir.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya anti-damping vergisi uygulanmaya karar verilebilir.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz