21 Ocak 2023

“Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait aksam ve parçalar”ın ithalatında gözetim uygulaması tebliğinde başvuru evraklarında değişiklik hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; “9003.90” GTP altında yer alan “Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait aksam ve parçalar”ın ithalatında gözetim uygulaması ile ilgili 2008/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde belirtilen;
  • Her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunlu Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu –> her 12 (on iki) ayda bir olacak şekilde,
  • Ek II sinde yer alan Gözetim Belgesi başvuru formuna eklenecek belgeler “İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi” olarak
değiştirildi.
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz