13 Ocak 2023

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthali başvuruları hakkında.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 2023 Yılı içinde uygulanacak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin Tebliğ ile; 
 • e-devletten veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılacak başvurular için:
 • Kullanılmış Eşya ithalatı yapacak firmalar yetki vermek için ekteki başvuru dilekçesi(firma antetli kağıdına), Taahhütname (Noter onaylı), Firma Tanımlama Formu(firma antetli kağıdına), İmza Sirküleri(asıl veya noter onaylı) düzenleyerek tarafımıza ulaştırmaları gerekecektir.
Sistem kaydı için gerekli belgeler
– Sicil Tasdiknamesi,
– İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
Başvurular İçin Gerekli Belgeler:  0962-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste Dışı) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:
 1. Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu
 2. Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)
 3. Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)
 4. İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Varsa eşyanın marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini içeren kimlik etiketini gösterecektir)
 5. Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi;
   • Kapasite Raporu
   • Teşvik Belgesi
   • Uygunluk Belgesi
   • Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’
   • Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’
   • Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler
 • Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre birden fazla belge ile ilave belgeler istenebilir.