1 Ocak 2023

“İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) Uygulanmasına İlişkin Karar”da değişiklik yapıldı.


3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yapılan değişiklikle;
  • Karar’da yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listelerinde (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) değişiklik yapıldı,
  • Karara tarife kontenjanı kapsamında 0 ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ve yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağına dair fıkra eklendi,
  • TPS-OIC kapsamında gerçekleştirilen ithalatta Diğer Ülkeler sütununda gösterilen ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına dair geçici madde eklendi.