1 Ocak 2023

2023 Yılında uygulanacak “Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri” yayımlandı.


2023 yılında uygulanacak “Ürün güvenliği ve Denetimi Tebliğleri” 31.12 2022 tarihli 4. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır;
  1. Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/20)

Mükerrer Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4.pdf