1 Ocak 2023

2023 yılında uygulanacak “Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları oran ve miktarları yayımlandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan tebliğler ile 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.  

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.