31 Aralık 2022

2023 yılında uygulanacak usulsüzlük cezası, fazla çalışma ücretleri ve bazı idari işlemlerin tutarları hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen tutarlar 01.01.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacak;
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL olarak
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının;
        (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 48,67 TL olarak, Diğer işlemler için 113,67 TL olarak,         (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 113,67 TL olarak
  • Diğer işlemler için 178,66 TL olarak
uygulanacak. Gümrük Yönetmeliğinin;
  • 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen tutar 1.654.000,00 TL (‘ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri), (b) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL (’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri), (c) bendinde belirtilen tutar 16.561.000,00 TL (’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık) , olarak uygulanacak.
  • 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 523,00 TL, (Ek.82)

EKLER: 
  1. G.Y. Ek.82