31 Aralık 2022

2023 yılında uygulanacak “Damga Vergisi” hakkında.


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan tebliğ ile; 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında (%122,93) artırılmış oran ve miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Buna göre:
  • Gümrük idarelerine verilen Beyannameler: 176,70 TL’den 393,90 TL’ye
  • Menşe ve Mahreç şahadetnameleri: 45,40 TL den 101,20 TL ye,
  • Gümrük idarelerine verilen Özet Beyan Formları: 19,80 TL’den 44,10 TL’ye
  • Tasdikli Manifesto nüshalar: 44,10 TL
  • Konşimentolar: 59,70 TL
  • Ordinolar: 1 TL’den 2,20TL’ye
____________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz