9 Aralık 2022

08 Aralık 2022 Tarihli ve 32037 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
YARGITAY KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221208.pdf