30 Kasım 2022

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.


Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da yapılan değişiklikle;
  • Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımları stratejik yatırımlar kapsamına alındı,
  • Turizm merkezlerindeki yatırımlarda 5.inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek,
  • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01.01.2017 ile 31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanabileceğine ilişkin geçici fıkra kaldırıldı,
  • Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) sektörü Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler arasından çıkarıldı,
  • Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illeri için il bazında bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklerden yararlanacak sektörlere Metal sektörü eklendi,
  • Modernizasyon cinsindeki un yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlardan hariç tutuldu,
  • Bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlara sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları eklendi.