30 Kasım 2022

30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ
 

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.