13 Kasım 2022

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine “Feldispat” eklendi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile;
6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 61. sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 61- Feldispat (GTP: 2529.10)”