9 Kasım 2022

“Naylon veya diğer poliamidlerden iplikler”in ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; “5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61” GTP altında sınıflandırılan “naylon veya diğer poliamidlerden iplikler“in ithalatında 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirleniyor.
İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
EMY Uygulaması aşağıdaki gibidir:
İlgili Karar ve Tebliğ’e ilişkin duyurumuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.