9 Kasım 2022

09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
DANIŞTAY KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ
 

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.