3 Kasım 2022

Çin menşeli “Döşemelik ve perdelik mensucat” ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin değiştirilerek devamına karar verilmiştir.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğde; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “54.07, 58.10, 60.05, 60.06 ve 63.03” gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/18) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin %42,44 (maksimum 5 ABD Doları/kg) olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.    

İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.