26 Ekim 2022

Çin menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelikler”in ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğde; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10, 7225.99.00.00.90 GTİP’leri altında yer alan “Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.  
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin uygulanmasına karar verilebilir.

İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.