12 Ekim 2022

Yunanistan menşeli “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğde; Yunanistan Cumhuriyeti menşeli “7411.10.10.00.11, 7411.10.10.00.12, 7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00” GTIP’te yer alan “Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” tanımlı ürüne yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.  
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına karar verilebilir.

Mevcut Uygulama aşağıdaki gibidir:  
İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.