9 Ekim 2022

Çin menşeli bazı Demir veya çelikten “boru bağlantı parçaları” ithalatında uygulanan dampinge karşı vergi devam edecek.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ ile; Çin menşeli “7307.91, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00” GTIP’te yer alan “Demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir  

İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.