28 Ağustos 2022

Plastik levha, film, folyo vb. ürünlerde gözetim uygulamasında değişiklik yapıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ değişiklikleri ile; 3920.20.21.00.11 ve 3920.20.21.00.19 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan propilen polimerlerinden plaka, levha, film, folyo ve şeritlerin gözetimi uygulamasını düzenleyen 2015/3 sayılı Tebliğ ile gözetim uygulamasına İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7) yürürlükten kaldırıldı. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) de yapılan değişiklikle;
  • 3920.10 alt fasılda yer alan “etilen polimerinlerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz),
  • 3921.19 alt fasılda yer alan “diğer plastiklerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler”
  • İptal edilen 2009/7 sayılı Tebliğ kapsamı 3920.20.21 “Propilen polimerlerinden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (bioryente olanlar)” için gözetim uygulaması da bu Tebliğ kapsamına alındı.