11 Ağustos 2022

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 09.08.2022 tarihli ve 77073497 sayılı yazısı (Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC’ye İlişkin Açıklamalar)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82699423-724.01.02-00077073497 Konu : Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC’ye İlişkin Açıklamalar

09.08.2022 / 77073497 DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünü muhatap 07.07.2022 tarihli yazınız. İlgi’de kayıtlı yazınızda, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) kapsamında verilen tavizlerde çakışma olması sebebiyle uygulanacak vergi oranı hakkında tereddüt hasıl olduğu ifade edilmekte ve konunun açıklığa kavuşturulması talep edilmektedir. Bu kapsamda gerekli açıklamalar aşağıda maddeler halinde düzenlenmiştir: 1- STA çerçevesinde düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi halinde STA kapsamındaki indirimli vergilerden faydalanılmaya devam edilecektir. 2- TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizler (5746 sayılı Karar) geçerli olacaktır. 3- Hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği konusunda Bakanlığımızın bir rolü bulunmamaktadır. 4- TPS-OIC, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinin taraf olabileceği bir çoklu bölgesel ticaret anlaşmasıdır. Her üye ülke, Anlaşmaya taraf olup olmamaya kendi karar vermekte; Anlaşmaya taraf olan ülkeler, bir müzakere süreci olmaksızın, taviz listelerini kendileri hazırlamaktadır. 5- Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli olduğundan transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye gerek bulunmamaktadır. Bilgilerini rica ederim.

Aylin BEBEKOĞLU Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı