1 Temmuz 2022

Peşin ihracat bedelinin iadesinde KKDF hakkında.


Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazılarında;
  • 3 yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleştirilmeyen peşin dövizlerin yurt dışından sağlanan kredi niteliğinde olduğu,
  • Bu dövizlerin Türkiye ye getirildiği tarihten itibaren iade edildiği tarihe kadar geçen süre için geriye dönük cezalı KKDF kesintisi yapılması gerektiği,
  • Söz konusu dövizlerin 3 yıldan sonra iade edilmesi halinde ise bu tutar üzerinden fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı
belirtiliyor.