24 Haziran 2022

23 Haziran 2022 Tarihli ve 31875 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
TBMM KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
KARARLAR
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220623.pdf