16 Haziran 2022

Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarında değişiklik yapıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 5 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) nde yapılan değişiklikle;
  • Kayıtlı İhracatçı Sistemine başvuru başlıklı 3.maddesinde yer alan firma ibareleri işletme olarak değiştirildi,
  • Elektronik ortamda doldurulan başvuru formlarının çıktı nüshalarıyla birlikte Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilecek,
  • İmza sirküleri gönderilecek evraklar arasından çıkarıldı,
  • Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkelerin sayısı 50 den 56 ya çıkarılarak Tebliğin EK-1 inde bulunan ülkeler için şartların karşılandığı tarih itibariyle REX menşe beyanı yapılabilecek, FORM A menşe belgeleri kullanılmayacak
  • Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki ihracatçılar tarafından, yalnızca; şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen menşe beyanları sunulabilecek.
  • Anılan ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından hiçbir suretle kabul edilmeyecek,
  • Diğer ülkeler için düzenlenmiş olan FORM-A Menşe Belgeleri 3 aylık geçiş süreci boyunca kullanılabilecek,
  • 2/8/2019 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 16.06.2022 tarihi arasında usulüne uygun olarak düzenlenen ve gümrük idarelerine sunulan Form A Menşe Belgeleri geçerliliklerini koruyacak.