30 Mayıs 2022

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) Tebliğ’de yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:
  • Elektronik Statü Belgesi Yönetim Sistemi başlıklı Dördüncü Kısım kaldırıldı.
  • 42A maddesi kapsamındaki başvurularda en az yüz işçi istihdam şartındaki zaman kısıtı geriye dönük bir aydan bir yıla çıkarılacak. İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile 42A maddesindeki kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınacak. 42A kapsamında işçi sayısı şartının sağlanmasında grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları yerine işçi sayısı dikkate alınacak. (Yürürlük; 1/1/2023)
  • Tebliğe eklenen geçici maddeye göre 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmayacak.
  • Tebliğin uygulama yetkisi Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne verildi.
  • Tebliğin sonradan kontrol ile ilgili maddelerinde değişiklik yapıldı.

İlgili tebliğe ve değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.