30 Mayıs 2022

Malezya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde uyulması zorunlu bulunan “Doğrudan Nakliyat” kuralı hakkında.


Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün  yazılarında; 
Malezya arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde uyulması zorunlu bulunan doğrudan nakliyat kuralına uygun olarak Malezya’dan ihraç edildiğinin tevsiki amacıyla;
  • Bahse konu eşya için transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi”nin (Non Manipulation Certificate-NMC);
Bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise;
  • Anılan eşyanın Malezya’dan transit ülke aracılığıyla ülkemize ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakı”nın veya
  • Gümrük İdaremizi eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin
talepte bulunan Gümrük İdaremize ibraz edilmesi gerektiği belirtiliyor.
İlgili yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.