28 Mayıs 2022

“Şeker” ithalatında kontenjan ile Gümrük Vergisi “yüzde 0” uygulanacak.


Resmi Gazete’de yayımlanan Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile: “17.01” Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “Kamış veya Pancar Şekeri”nin ithalatında 400.000 ton için 15.10.2022 tarihine kadar tarife kontenjanı uygulanacak. “C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara verilecek  Tarife kontenjanı kapsamında “kamış veya pancar şekeri” ithalatında gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler “%0” olarak uygulanacak. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular aşağıdaki ekte yer alan Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekiyor. Firmalara başvuruda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak. Belirlenen sürede belirlenen miktar dışında kalan ürünlerde ise mevcut olarak uygulanan gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler uygulanmaya devam edecek.