25 Mayıs 2022

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.


Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle;
  • Gümrük işlemleri bitirilen ve çıkış onayı verilen eşya, sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilecek;
  • İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilecek;
  • Gümrük idareleri, dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebilecek;
  • basitleştirilmiş usule göre verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde tamamlayıcı beyan verilecek;
  • Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya, yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilecek;
  • Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilecek;
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekecek;
  • Gümrük Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri artırıldı;
  • En fazla ödenecek laboratuvar ücreti ve İkinci tahlil ücreti numune başına 650 TL den 885 TL ye çıkarıldı.
________________________________________________________________________________________________ İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz