24 Mayıs 2022

24 Mayıs 2022 Tarihli ve 31845 Sayılı Resmi Gazete içeriği


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
YÖNETMELİKLER
GENELGE
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220524.pdf