16 Mayıs 2022

Üzerinde “Marka” bulunan ürünlerin “Fikri ve sınaî haklar mevzuatına” göre gümrük işlemlerinin durdurulması hakkında.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün  yazılarında,  ithal eşyasının ambalajının üzerinde hangi otomobillerde kullanılabileceğine ilişkin bilgi vermek amacı ile marka model bilgisi bulunduğu durumda;  fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği yönünde şüphesi ile eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması ile alakalı olarak;
  • Konuya ilişkin verilmiş olan mahkeme kararlarının incelenmesi sonucu yapılan değerlendirmelerde
    • Bir marka kullanımın SMK’nın 7/5 hükmü kapsamında kabul edilebilmesi için söz konusu kullanım neticesinde tescilli marka sahibi ile kullanımı gerçekleştiren üçüncü kişi arasında ticari bir bağ bulunduğu izleniminin verilip verilmediği,
    • Söz konusu markanın kullanımın üçüncü kişinin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi açısından gerekli olup olmadığı,
    • Üçüncü kişinin söz konusu ticari faaliyetlerinde kendi işletme adı/unvanı/markasını hakim unsur olarak dürüstçe kullanılan diğer markanın ise tali unsur niteliğinde kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlara önem atfedildiği ve
    • Mevcut olayın özelliklerine göre SMK’nın 7/5 hükmü koşullarının oluşup oluşmadığına karar vermekte olduğu görülmektedir.”
denilmektedir.
  • Bununla birlikte gümrük idareleri,  olay bazında değerlendirme yaparak mezkur gümrük işlemlerine konu eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden şüphe etmesi halinde işlemleri durdurulmasına hükmedebileceği
belirtiliyor.
İlgili yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.05.2022 tarihli 74139636 sayılı yazısı (Parsiyel İthalatlarda Gümrük Kanunu 57 inci Madde Çerçevesinde Yaşanılan İhtilaflar)